سرخط خبرها

گزارش :راه اندازی کاروان نمادین غدیردراقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : همزمان با عید سعید غدیرخم کوچه و خیابان های شهراقلید میزبان کاروان نمادین غدیر بود. سیدجواد مسعودی مسئول برگزاری این برنامه هدف از برگزاری این مراسم و راه اندازی کاروان نمادین غدیر را ترویج فرهنگ دینی –اسلامی ،حفظ دستاوردهای اسلام به ...

ادامه نوشته »

گزارش :راه اندازی کاروان نمادین غدیردراقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : همزمان با عید سعید غدیرخم کوچه و خیابان های شهراقلید میزبان کاروان نمادین غدیر بود. سیدجواد مسعودی مسئول برگزاری این برنامه هدف از برگزاری این مراسم و راه اندازی کاروان نمادین غدیر را ترویج فرهنگ دینی –اسلامی ،حفظ دستاوردهای اسلام به ...

ادامه نوشته »

گزارش :برگزاری جشنواره کلوخ پزان دراقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : اولین جشنواره کلوخ پزان شهرستان اقلید در محل پارک انقلاب شهر اقلید برگزارشد . محمدجوادیزدانی مسئول برگزاری این جشنواره گفت:هدف ما از برگزاری این جشنواره معرفی رسم کلوخ پزان به عنوان یکی از رسوم دیرینه ی مردم شهرستان اقلید به گردشگران ...

ادامه نوشته »

گزارش :برگزاری جشنواره کلوخ پزان دراقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : اولین جشنواره کلوخ پزان شهرستان اقلید در محل پارک انقلاب شهر اقلید برگزارشد . محمدجوادیزدانی مسئول برگزاری این جشنواره گفت:هدف ما از برگزاری این جشنواره معرفی رسم کلوخ پزان به عنوان یکی از رسوم دیرینه ی مردم شهرستان اقلید به گردشگران ...

ادامه نوشته »

دستگیری شکار چی غیر مجازدر اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : شکارچی غیر مجاز کبک دراقلید دستگیر شد . به گفته مهندس نجاتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان اقلیداین شکارچی متخلف به همراه هشت قطعه کبک شکار شده، یک قبضه اسلحه مجاز سوزنی و یازده عدد فشنگ ساچمه ای توسط یگان اداره ...

ادامه نوشته »

دستگیری شکار چی غیر مجازدر اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : شکارچی غیر مجاز کبک دراقلید دستگیر شد . به گفته مهندس نجاتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان اقلیداین شکارچی متخلف به همراه هشت قطعه کبک شکار شده، یک قبضه اسلحه مجاز سوزنی و یازده عدد فشنگ ساچمه ای توسط یگان اداره ...

ادامه نوشته »

گزارش برگزاری جشن تکلیف دختران اقلیدی

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : طی مراسمی تعدادی از دختران اقلیدی به سن تکلیف رسیدن خود را در مسجد جامع این شهرستان جشن گرفتند. در این برنامه که با همکاری سپاه ناحیه اقلید و حوزه مقاومت بسیج خوهران نرجس خاتون برگزارشد ۷۰نفر از دختران شرکت کرده ...

ادامه نوشته »

گزارش برگزاری جشن تکلیف دختران اقلیدی

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : طی مراسمی تعدادی از دختران اقلیدی به سن تکلیف رسیدن خود را در مسجد جامع این شهرستان جشن گرفتند. در این برنامه که با همکاری سپاه ناحیه اقلید و حوزه مقاومت بسیج خوهران نرجس خاتون برگزارشد ۷۰نفر از دختران شرکت کرده ...

ادامه نوشته »

گزارش برگزاری جشن تکلیف دختران اقلیدی

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : طی مراسمی تعدادی از دختران اقلیدی به سن تکلیف رسیدن خود را در مسجد جامع این شهرستان جشن گرفتند. در این برنامه که با همکاری سپاه ناحیه اقلید و حوزه مقاومت بسیج خوهران نرجس خاتون برگزارشد ۷۰نفر از دختران شرکت کرده ...

ادامه نوشته »