سرخط خبرها

بازدید رابطین اموربانوان ادارات شهرستان اقلید از انجمن های مردم نهاد بانوان+عکس

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : رابطین امور بانوان ادارات شهرستان اقلید به همراه مشاور امور بانوان فرمانداری این شهرستان از انجمن های مردم نهادبانوان فعال در سطح شهر اقلید بازدید کردند. شرکت کنندگان در این برنامه ی یک روزه با موانع و مشکلات پیش روی بانوان ...

ادامه نوشته »

بازدید رابطین اموربانوان ادارات شهرستان اقلید از انجمن های مردم نهاد بانوان+عکس

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : رابطین امور بانوان ادارات شهرستان اقلید به همراه مشاور امور بانوان فرمانداری این شهرستان از انجمن های مردم نهادبانوان فعال در سطح شهر اقلید بازدید کردند. شرکت کنندگان در این برنامه ی یک روزه با موانع و مشکلات پیش روی بانوان ...

ادامه نوشته »

بازدید رابطین اموربانوان ادارات شهرستان اقلید از انجمن های مردم نهاد بانوان+عکس

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : رابطین امور بانوان ادارات شهرستان اقلید به همراه مشاور امور بانوان فرمانداری این شهرستان از انجمن های مردم نهادبانوان فعال در سطح شهر اقلید بازدید کردند. شرکت کنندگان در این برنامه ی یک روزه با موانع و مشکلات پیش روی بانوان ...

ادامه نوشته »

بازدید رابطین اموربانوان ادارات شهرستان اقلید از انجمن های مردم نهاد بانوان+عکس

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : رابطین امور بانوان ادارات شهرستان اقلید به همراه مشاور امور بانوان فرمانداری این شهرستان از انجمن های مردم نهادبانوان فعال در سطح شهر اقلید بازدید کردند. شرکت کنندگان در این برنامه ی یک روزه با موانع و مشکلات پیش روی بانوان ...

ادامه نوشته »

برگزاری مانور زلزله و ایمنی درمدارس شهر اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان اقلید برگزارشد . در این مانورفرضی  که با همکاری مدیریت آموزش و پرورش ،فرمانداری ،نیروی انتظامی ،اداره برق ،آتش نشانی ،اداره ی گاز و اورژانس شهراقلید در محل مدرسه بنت الهدی برگزار شد دانش ...

ادامه نوشته »

برگزاری مانور زلزله و ایمنی درمدارس شهر اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان اقلید برگزارشد . در این مانورفرضی  که با همکاری مدیریت آموزش و پرورش ،فرمانداری ،نیروی انتظامی ،اداره برق ،آتش نشانی ،اداره ی گاز و اورژانس شهراقلید در محل مدرسه بنت الهدی برگزار شد دانش ...

ادامه نوشته »

برگزاری مانور زلزله و ایمنی درمدارس شهر اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان اقلید برگزارشد . در این مانورفرضی  که با همکاری مدیریت آموزش و پرورش ،فرمانداری ،نیروی انتظامی ،اداره برق ،آتش نشانی ،اداره ی گاز و اورژانس شهراقلید در محل مدرسه بنت الهدی برگزار شد دانش ...

ادامه نوشته »

باهمکاری مردم و مسئولین مشکل سد معبر دراقلیدحل شد

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : با همکاری مردم و مسئولین سد معبر ایجاد شده توسط تعدادی از مغازه های میوه فروشی در سطح معابر شهر اقلید جمع آوری شد. در این برنامه که با همکاری شهرداری ،شورای اسلامی شهر ،دادگستری و نیروی انتظامی شهراقلید صورت گرفت ...

ادامه نوشته »

باهمکاری مردم و مسئولین مشکل سد معبر دراقلیدحل شد

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : با همکاری مردم و مسئولین سد معبر ایجاد شده توسط تعدادی از مغازه های میوه فروشی در سطح معابر شهر اقلید جمع آوری شد. در این برنامه که با همکاری شهرداری ،شورای اسلامی شهر ،دادگستری و نیروی انتظامی شهراقلید صورت گرفت ...

ادامه نوشته »