سرخط خبرها

دیدار فرماندارشهرستان اقلید با پزشکان به مناسبت روز پزشک

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : به مناسبت روز پزشک صادق کریمی فرماندار شهرستان اقلید به همراه تعدادی از روسای ادارات این شهرستان با حضور در بیمارستان ولی عصر (عج)  و درمانگاه تامین اجتماعی با پزشکان فعال در این شهرستان دیدارکرد. در این برنامه که با همکاری ...

ادامه نوشته »

افتتاح سردخانه ۵ هزار تنی دراقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : در اولین روز از هفته دولت سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی یزدانی اقلید افتتاح و به بهره برداری رسید. این سردخانه در زمینی به مساحت۷هزار متر مربع و زیر بنا ۳هزارمترساخته شده است که سالانه ظرفیت نگهداری  ۵هزارتن میوه و سایر محصولات ...

ادامه نوشته »

افتتاح سردخانه ۵ هزار تنی دراقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : در اولین روز از هفته دولت سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی یزدانی اقلید افتتاح و به بهره برداری رسید. این سردخانه در زمینی به مساحت۷هزار متر مربع و زیر بنا ۳هزارمترساخته شده است که سالانه ظرفیت نگهداری  ۵هزارتن میوه و سایر محصولات ...

ادامه نوشته »

دیدار فرماندارشهرستان اقلید با پزشکان به مناسبت روز پزشک

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : به مناسبت روز پزشک صادق کریمی فرماندار شهرستان اقلید به همراه تعدادی از روسای ادارات این شهرستان با حضور در بیمارستان ولی عصر (عج)  و درمانگاه تامین اجتماعی با پزشکان فعال در این شهرستان دیدارکرد. در این برنامه که با همکاری ...

ادامه نوشته »

دیدار فرماندارشهرستان اقلید با پزشکان به مناسبت روز پزشک

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : به مناسبت روز پزشک صادق کریمی فرماندار شهرستان اقلید به همراه تعدادی از روسای ادارات این شهرستان با حضور در بیمارستان ولی عصر (عج)  و درمانگاه تامین اجتماعی با پزشکان فعال در این شهرستان دیدارکرد. در این برنامه که با همکاری ...

ادامه نوشته »

دیدار فرماندارشهرستان اقلید با پزشکان به مناسبت روز پزشک

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : به مناسبت روز پزشک صادق کریمی فرماندار شهرستان اقلید به همراه تعدادی از روسای ادارات این شهرستان با حضور در بیمارستان ولی عصر (عج)  و درمانگاه تامین اجتماعی با پزشکان فعال در این شهرستان دیدارکرد. در این برنامه که با همکاری ...

ادامه نوشته »

بازدیدگروه سرمایه گذاراوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی دام اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : یک گروه سرمایه گذار اوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی اقلید بازدید کردند. این گروه متشکل از۷نفر سرمایه گذارو فعال در زمینه ی واردات دام سنگین و گوشت قرمزو همچنین نماینده وزارت کشاورزی این کشور بودند که پس از بازدید دوهفته پیش ...

ادامه نوشته »

بازدیدگروه سرمایه گذاراوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی دام اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : یک گروه سرمایه گذار اوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی اقلید بازدید کردند. این گروه متشکل از۷نفر سرمایه گذارو فعال در زمینه ی واردات دام سنگین و گوشت قرمزو همچنین نماینده وزارت کشاورزی این کشور بودند که پس از بازدید دوهفته پیش ...

ادامه نوشته »

بازدیدگروه سرمایه گذاراوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی دام اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : یک گروه سرمایه گذار اوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی اقلید بازدید کردند. این گروه متشکل از۷نفر سرمایه گذارو فعال در زمینه ی واردات دام سنگین و گوشت قرمزو همچنین نماینده وزارت کشاورزی این کشور بودند که پس از بازدید دوهفته پیش ...

ادامه نوشته »

بازدیدگروه سرمایه گذاراوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی دام اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : یک گروه سرمایه گذار اوکراینی از مجتمع کشتارگاه صنعتی اقلید بازدید کردند. این گروه متشکل از۷نفر سرمایه گذارو فعال در زمینه ی واردات دام سنگین و گوشت قرمزو همچنین نماینده وزارت کشاورزی این کشور بودند که پس از بازدید دوهفته پیش ...

ادامه نوشته »